Privredni sud doneo je Rešenje o izvršenju protiv preduzetnika kao izvršnog dužnika, i uputio predmet na nadležnost izvršnom sudu jer se traži izvršenje na nepokretnosti u korist firme, izvršnog poverioca. Izvršni sud je doneo Rešenje kojim se odobrava izvršenje na nekretnini, ali ne može da ga uruči preduzetniku, jer ovaj izbegava prijem. Kako izvršiti dostavu preduzetniku kada je u pitanju izvršenje na nekretnini, kada Rešenje ne može da mu se uruči?

Poštovani,

Shodno članu 244. Zakona o izvršnom postupku dostavljanje pravnim licima se vrši na adresu sedišta pravnog lica upisanog u registar pravnih lica. U slučaju da je ovakvo dostavljanje neuspešno, izvršiće se na adresu lica ovlašćenog za zastupanje koja je upisana u registru.

Ako je dostavljanje na gorenaveden način ostane neuspešno, dostavljanje pravnom licu se vrši isticanjem na oglasnu tablu suda i smatraće se da je dostava izvršena protekom roka od osam dana od dana isticanja na oglasnu tablu suda.