Postovani, ugovorom o poklonu brat je 2008. godine majci poklonio stan u beogradu. ugovor je sastavljen i overen u podgoričkom osnovnom sudu ,te 2008. godine. na osnovu tog ugovora nije izvršen upis u katastar nepokretnosti. majka je umrla u avgustu 2010.godine. kakva je pravna sudbina stana i da li je ugovor o poklonu validan s obzirom da nije overen u beogradskom sudu? Hvala

Poštovana,

Kako je Crna Gora sada strana država, a u isključivoj nadležnosti svake države su pravni odnosi koji se tiču nepokretnosti, ugovor o poklonu overen u Podgoričkom sudu je apsolutno ništav i ne predstavlja pravni osnov za upis stana u katastar.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin