Svojevremeno je za potrebe izgradnje kotlarnice izvršena eksproprijacija parcele (nepotpuna i od vanknjižnih vlasnika-koji su istu kupili od zem.knjiž.vlasnika ali se nisu uknjižili)Takođe ni firma se nije uknjižila kao vlasnik parcele,ali je rezervoar mazuta podignut.Kad je firma ušla u postupak privatizacije restrukturiranjem,utvrdili smo da je kao korisnik parcele uknjiženo fizičko lice.Pokrenuli smo preko javnog pravobranioca postupak izuzimanja parcele radi privođenja nameni,ali je pravobranilac povukao predlog.U međuvremenu je stupio na snagu novi Zakon o planiranju i izgradnji.Pošto se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu(naš objekat je nelegalan),fizičko lice koje je upisano u javne knjige kao njegov korisnik,ne može da dobije konverziju odnosno da postane njegov vlasnik(radi se o parceli od 4 ara)a firma mora oko rezervoara za mazut da izgradi razlivni bazen.Kako da firma dođe u posed tog zemljišta?Postoji linačin da se razlivni bazen tretira kao objekat za koji se ne izdaje građevinska dozvola?Rezervoar za mazut se ne može izmestiti način da se razlivni bazen tretira kao objekat za koji se ne izdaje građevinska dozvola?Rezervoar za mazut se ne može izmestiti.Nemamo rešenje.

Poštovani,

Prema Zakonu o eksproprijaciji samo donošenje rešenja o eksproprijaciji predstavlja osnov sticanja prava.

U vašem slučaju vi ste dobili pravo korišćenja. Najbolji put bi bio da pronadjete rešenje o eksproprijaciji i na osnovu njega podnesete zahtev za uknjižbu prava korišćenja, a nakon uknjižbe, podnesite zahtev za konverziju prava korišćenja u pravo svojine. Time biste rešili imovinsko-pravni deo.

Što se tiče građevinske dozvole za bazene, to je u nadležnosti arhitekata i gradjevinskih inžinjera koji rade u Sekretarijatu za legalizaciju da odrede koja im je namena i u skladu sa tim da se vidi da li je neophodna građevinska dozvola za takvu vrstu objekata.

Dakle to je pitanje građevinske struke.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin