Vlasnik sam stana. Dece nemam. Moj brat ima jednog sina. On je takodje vlasnik stana. Moja mama je takodje vlasnik stana. Kada se moj bratanac ozeni kakva su prava njegove zene na tim stanovima. Hvala.

Poštovana,

Vaša buduća snaja neće imati nikakva prava na navedenim nepokretnostima. Kao što ih ni vaš bratanac nema.

Ukoliko, se vaše pitanje zasniva na  vašoj ili želji vašeg brata, da  bratancu poklonite ili na drugi način raspolažete sa nepokretnostima u njegovu korist, odgovor je sledeći:

Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Dakle, ukoliko vi budete bratancu poklonili ili on bude nasledio pomenute stanove, oni će predstavljati njegovu posebnu imovinu koja će biti odvojena od zajedničke koju će oni sticati radom tokom trajanja bračne zajednice. U slučaju razvoda neće ući u bračnu tekovinu koja bi bila predmet deobe.

U slučaju da buduća snaja nadživi vašeg bratanca, nasleđivaće  njegovu imovinu (uključujući i nasleđene ili na poklon primljene nepokretnosti.

Postoji još jedan slučaj kada sud može članu porodice koji vrši nasilje u porodici izdati  nalog za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti, ova mera može trajati najduže godinu dana.