Postovanje, Radim u firmi veom dugo, gde sam postovana, uspesna,primerena u svom poslu.Firma ima stan koji bi da prepise meni za sve ove godine rada i zalaganja. Ali nedoumica moja je da li je to moguce i na koji nacin a da bude sve pravno uredu? Da li ja mogu da otkupim stan od firme i po kojoj minimalnoj ceni ili procentu? Unapred hvala

Poštovana,

Pravna lica su u pogledu mogućnosti da poklone dobro u njihovoj svojini izjednačena sa fizičkim licima, tako da po osnovu okolnosti da je vlasnik nepokretnosti pravno lice, situacija se ne razlikuje značajno od one kada bi vlasnik bilo fizičko lice.

Sledi da preduzeće u kome radite može da vam pokloni stan.

Međutim postoje oklonosti koje mogu sprečavati vaše preduzeće da pokloni stan;

1. Povreda propisa o visini osnovnog kapitala

2. Prezaduženost preduzeća

3. Okolnosti na strani poklonoprimca. Ako ste  član društva ili je to član vaše porodice ili pravno lice koje vi kontrolišete, takav poklon se može tumačiti kao izvlačenje uloga iz društva, što bi moglo da vodi njegovom poništenju, takođe uz obavezu vraćanja;

4. Sudska zabrana

5. Norme o tzv. proboju pravne ličnosti Raspolaganje koje predstavlja zloupotrebu, odnosno otuđenje dobra koje šteti poveriocima, može biti osnov za proširenje odgovornosti članova DOO za obaveze društva, iako oni ne odgovaraju za njegove obaveze;

6. Ugovorena obaveza neotuđivanja nepokretnosti. Dopušteno je da se dužnik obaveže poveriocu da neće otuđiti nepokretnosti koje ima do ispunjenja svoje obaveze prema njemu. Ako je takva obaveza preuzeta, to je smetnja za zaključenje ugovora o poklonu;

7. Otvoren stečajni postupak

8. Zabrana zaključenja simulovanih pravnih poslova

9. Nedozvoljena pobuda. Ako poklon ima za cilj ostvarenje nekog nedozvoljenog efekta (razlog zbog koga se čini poklon je protivan pravu ili nemoralan), to takođe može biti razlog za njegovo poništenje;

10. Izbegavanje plaćanja poreza