Poštovani, po otvaranju testamenta naslednici su nezadovoljni podelom imovine. Jedan od naslednika je podneo žalbu u roku od 15 dana i dalje nepojavljivanjem na ročišta, žalba je povučena odlukom suda. Posle dve godine, ostali naslednici su pokrenuli tužbu. Da li imaju pravo posle dve godine od otvaranja testamenta?

Poštovani,

Poništaj zaveštanja rušljivog zbog zaveštajne nesposobnosti i mana zaveštaočeve volje može se zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za postojanje uzroka rušljivosti, a najkasnije u roku od deset godina od dana proglašenja zaveštanja.

Rok od jedne godine ne može početi da teče pre proglašenja zaveštanja.

Poništaj zaveštanja prema nesavesnom licu može se zahtevati u roku od dvadeset godina od dana proglašenja zaveštanja.