Interesuje me da li po zakonu gradska groblja su u obavezi da imaju cuvara(dnevnog ili nocnog).

Poštovani,

Shodno čl.37. Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju („Sl. list grada Beograda“, br. 27/2002, 30/2003 i 11/2005); Na groblju se održava red i potpun mir. Preduzeće, odnosno preduzetnik, dužno je da obezbedi održavanje reda i mira na groblju. U skaldu sa ovom odlukom je obaveza groblja da organizuje službu koja će se starati o održavanju reda i mira.