Kada zastareva predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave?Zbog neplaćanja računa za telefonske usluge. Srdačan pozdrav!

Poštovani,

predlog za izvršenje na osnovu izvršne, odnosno verodostojne isprave ne zastareva, jedino što može zastariti je potraživanje koje prema članu 378 Zakona o obligacionim odnosima zastareva za godinu dana. Na osnovu podnetog predloga za izvršenje sud donosi rešenje o izvršenju na osnovu izvršne, odnosno verodostojne isprave na koji način se prekida jednogodišnji rok zastarelosti. Imajući u vidu da na osnovu člana 379 Zakona o obligacionim odnosima sva potraživanja utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom zastarevaju za deset godina, u vašem slučaju pošto je sud doneo rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave samo potraživanje iz rešenja zastareva za deset godina, a rok zastarelost počinje da teče od trenutka kada rešenje o izvršenju postane pravosnažno.

Nemanja Protić, dipl. pravnik