Poštovani, moj otac hoće da mi pokloni jednu parcelu od XX ari, koja je u vlasništvu moga oca i na njega se vodi. Koja je procedura ? Iz katastra imam broj parcele. Kad se sačini ugovor o poklonu šta dalje, pošto je moj otac invalid II kategorije i kreće se ali usporeno. s poštovanjem

Poštovana,

Ugovor o poklonu morate da overite u sudu, biće vam potreban list nepokretnosti kao dokaz da je vaš otac vlasnik katastarske parcele.

Nakon overe, potrebno je da podnesete poresku prijavu nadležnoj poreskoj upravi kako bi konastatovali da ste oslobođeni poreza na nasleđe i poklon.

Poselednji korak je uknjižba, nadležnoj službi za katastar nepokretnosti uz zahtev za upis prava svojine dostavite primerak ugovora.

Prisustvo vašeg oca potrebno je jedino u sudu prilikom overe potpisa na ugovoru.