Imam problem nakon smrti majke.Ima nas troje dece.Mama je za zivota kupila meni garsonjeru od XX2.Mama i drugo dvoje dece imaju stan od XXm2 i stan od XXm2 ,predmet ostavinske bi trebao da bude stan od XXm2 i stan XXm2. Brat od mene trazi da prihvatim samo garsonjeru od XXm2,a da se odreknem 1/6 dela koja bi trebala da mi pripadne…Preti mi da ce sa priznanicom(koja je dokaz o isplati mog stana)koja ja na mamino ime uspeti da povuce moj stan u ostavinski postupak. Da li je to zaista izvodljivo? Hvala

Poštovana,

Članovima 67. i 68. Zakona o nasleđivanju predviđeno je da se svakom zakonskom nasledniku uračunavaju u nasledni deo pokloni koje je dobio od ostavioca.

Kako se vi i ostali naslednici nalazite u prvom naslednom delu, zaostavština se deli na 3 jednaka dela (vaš deo je 1/3), s tim da će se u vaš deo uračunati poklon koji ste primili, ukoliko to zahtevaju sanaslednici.

Iz vašeg pitanja vidimo da vi smatrate da vama pripada deo od 1/6, ono što je ostalo nedorečeno u Vašem pitanju jeste, da li nasleđujete na osnovu zakona ili je vaša majka raspolagala spornim stanovima putem testamenta, a vi se sada pozivate na pravo na nužni deo koji i iznosi ½ zakonskog dela, što u vašem slučaju iznosi 1/6.