Lokal u mom vlasnistvu sam izdao firmi ( d.o.o.) koja je zapala u blokadu i prestala da placa zakup vec 6 meseci,a ne placaju ni komunalije iako su na mesecno placanje komunalija i kirije obavezni po ugovoru o zakupu.Ugovor o zakupu nije nigde overen u sudu,ali na ugovoru ima njihov potpis i pecat,kao jedne strane ugovora.Vlasnika te firme ne mogu da kontaktiram-mobilni ne dostupan,fiksni nemam,cuo sam da se svakih nekoliko meseci seli iz stana u stan,a svestan sam i da se krije od mene,kako ne bi ni dalje placao.Sta da uradim da bi ih izbacio iz mog lokala na legalan nacin i eventualno naplatio dug,msda sumnjam da ce ista biti od duga.Problem je sto imaju neke stvari,i namestaj u mom lokalu,pa ne znam kako to da izbacim i gde da izbacim a da bude legalno.I kako da udjem u svoj objekat i izbacim hostaplere na legalan nacin,s obzirom da sam im pre vise meseci dao kljuc od pomenutog svog lokala,a oni nista ne placaju.

Poštovani,

Član 584. Zakona predviđeno je da Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupac ne plati zakupninu ni u roku od 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje.Shodno ovom članu potrebno je da drugoj ugovornoj strani pošaljete pisano obaveštenje o otkazu Ugovora ukoliko ne plati zakupninu u razumnom roku.

Kako je Ugovor o zakupu otkazan, dužnik nema pravni osnov za korišćenje vašeg lokala i onda možete podneti  tužbu kojom tražite da sud obaveže tuženog da vam  poslovni prostor preda ispražnjen od svih lica i stvari.Stoga potrebno je da angažujete stručno lice – advokata radi zastupanja kako u ovom parničnom postupku, tako i u izvršnom postupku koji će uslediti .

Tek ukoliko sud na osnovu sprovedene glavne rasprave, donese presudu kojom usvoji vaš tužbeni zahtev i obaveže tuženog da isprazni nepokretnost i ta presuda bude pravosnažna i izvršna (odnosno tuženi ne uloži žalbu), imaćete izvršnu ispravu na osnovu koje možete pokrenuti izvršni postupak.

Postupak sprovođenja izvršenja radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti

Izvršni postupak se pokreće podnošenjem Predloga za izvršenje na osnovu presude nadležnom sudu na čijem području se nalazi nepokretnost.Na osnovu predloga za izvršenje sud će doneti Rešenje o izvršenju, na koje dužnik može uložiti žalbu u roku od tridana. Ali ta žalba ne odlaže sprovođenje izveršenja.

Izvršenje sprovodi se u skladu sa članom 211. Zakona o izvršnom postupku,  tako što sudski izvršitelj, nakon što udalji lica i ukloni stvari iz te nepokretnosti, predaje nepokretnost u posed izvršnom poveriocu.

Ispražnjenju i predaji nepokretnosti može se pristupiti nakon isteka osam dana od dana dostave rešenja o izvršenju izvršnom dužniku.Izvršni poverilac je dužan da obezbedi potrebnu radnu snagu i prevoz sredstava radi sprovođenja izvršenja.

Na zahtev suda organ unutrašnjih poslova dužan je da pruži svu potrebnu pomoć u sprovođenju radnji. Sud će lica koja ometaju sprovođenje izvršenja udaljiti ili će protiv ovih lica izreći novčanu kaznu.

Pokretne stvari koje treba ukloniti predaju se izvršnom dužniku, a ako ovaj nije prisutan odraslom članu njegovog domaćinstva ili njegovom punomoćniku. Ako prilikom preduzimanja izvršnih radnji nije prisutno ni jedno od lica kojima se stvari mogu predati ili ta lica neće da ih prime, stvari će se predati na čuvanje drugom licu ili izvršnom poveriocu, o trošku izvršnog dužnika.

O predaji drugom licu i o troškovima čuvanja stvari, sud će obavestiti izvršnog dužnika ostavljajući mu primeren rok u kome može tražiti da mu se stvari vrate, nakon što nadoknadi troškove čuvanja stvari.

Uz obaveštenje iz prethodnog stava sud će upozoriti izvršnog dužnika da će nakon isteka određenog roka stvari biti prodate i da će se iz prodajne cene namiriti troškovi čuvanja i prodaje stvari.

Sud će po službenoj dužnosti odrediti zaključkom prodaju stvari za račun izvršnog dužnika, ako ovaj u ostavljenom roku ne zatraži njihovu predaju i ne naknadi troškove čuvanja.

Izvršni poverilac može u predlogu za izvršenje radi ispražnjenja i predaje nepokretnih stvari zatražiti da se zajedno sa izvršenjem odredi izvršenje nad dužnikovim pokretnim stvarima koje treba ukloniti iz nepokretnosti radi naplate troškova izvršnog postupka.