Stanujem u jednom stanu kao podstanar.Zgrada je stara 2 godine i još uvek nema upotrebnu dozvolu.Izbio mi je požar u kutiji sa osiguračima.Izgoreo je samo deo parketa,vatrogasci su morali da razvale ulazna vrata i ceo stan je bio crn od paljevine.investitor je pokrio radove krečenja,popravke struje,zamenu vrata i popravku parketa. do požara je došlo zbog neadekvatno uradjene instalacije i loših materijala pri izgradnji zgrade.Odmah nakon požara pozvan je inspektor za požare iz sup-a,koji je izvršio uvidjaj i napravio zapisnik. Zanima me da li ja imam pravo na otštetu?Već dve nedelje ne mogu da boravim u stanu.Nakon požara sve je bilo crno od paljevine i trebalo je sve oprati i oribati,što je naravno palo na mene.pored toga izgorelo mi je nešto obuće,a sva garderoba mi je crna i moram svaku stvar koju imam da operem,a neke stvari koje sam već prala su uništene i neupotrebljive.televizor mi se pokvario usled požara.za sve to morala sam da iskoristim svoj godišnji odmor,jer ne mogu normalno da funkcionišem.Za saniranje paljevine u stanu morala sam da kupim brdo deterdženata,a tek me čeka pranje garderobe,posteljine,jastuka,ćebadi…što bi značilo da ću morati da uključim mašinu za pranje veša bar tri puta dnevno. Možda je za nekoga ovo mala šteta,ali za mene je velika i ovaj požar mije poremetio normalan i skroman život koji vodim. zanima me da li imam ikakvo pravo na bilo kakvu otštetu,kakva je procedura i kome treba da se obratim da bih to pravo ostvarila? Unapred zahvalna

Poštovani,

Vi imate pravo na naknadu štete.

Zakon  o obligacionim odnosima, reguliše odgovornost za naknadu štete po osnovu krivice. Opšti uslovi koji moraju biti ispunjeni, da bi postojala ova vrsta odgovornosti za naknadu štete su


–          da postoji oštećeni i štetnik

–          da je šteta nastala

–          da postoji štetna radnja

–          uzročna veza između štete i štetne radnje

–          kao i postojanje krivice štetnika

U Vašem slučaju svi uslovi koje zakon predviđa su ispunjeni. Da bi ste ostvarili svoje pravo, morate tužbom pokrenuti postupak za naknadu štete.U tom postupku Vi biste  bili tužilac, odn. lice koje je štetu pretrpelo a naknadu štete bi ste tražili od lica čijim je radnjama šteta prouzrokovana, odnosno tuženog.

Iako Vi i investitor niste bili u neposrednom ugovornom odnosu, tuženi u ovom slučaju, je investitor. Njegova odgovornost postoji, jer je Vaša šteta posledica njegovih propusta (neadekvatno urađene instalacije i korišćenje loših materijala prilikom izgradnje zgrade). Investitor je mogao da zna da ukoliko bude upotrebio loš materijal i ukoliko bude loše izveo radove, može doći do posledice, koja je u ovom slučaju šteta koju ste vi pretrpeli.

Jelena Jovanović, dipl. pravnik