Postovani, imam hitan problem te mi treba nepristrasno misljenje zivim (invalid 100%) u stanu pokojnoih roditelja. Sa porodicom nisam zavrsio ostavinsku raspravu, brat odriče se svojeg dela u moju korist. Sestra sada namerava da se useli u stan u kome zivim sa porodicom, dok je ona do sada zivela sa svojom porodicom. Interesuje me da li moze da se useli u stan (po sistemu ˝koliko je tvoje – toliko je I moje˝) kad bude htela ili će to moći (da li će uopšte morati?) tek nakon završene ostavinske rastave?

Poštovani,

Odredbom člana 212. važeceg Zakona o nasledjivanju propisano je da zaostavština prelazi po sili zakona na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti.

Odredbom člana 36. i odredbom člana 73. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa propisano je da naslednik stiče pravo svojine na stvarima koje ulaze u sastav zaostavštine i postaje držalac stvari u trenutku otvaranja nasledja (odnosno u trenutku smrti ostavioca), bez obzira na to kada je na stvarima stekao faktičku vlast.

Primenom navedenih zakonskih odredbi na Vaš slučaj dolazimo do toga da je Vaša sestra stekla pravo svojine na stanu u trenutku smrti Vašeg pokojnog oca, znači, bez obzira na to što ostavinska rasprava uopšte nije sprovedena. Od momenta smrti Vašeg pokojnog oca do deobe, odnosno do donošenja rešenja o nasledjivanju u ostavinskom postupku, na stanu postoji zajednička svojina svih sanaslednika. To dalje znaci da svi (sanaslednici) imate pravo svojine na stanu, ali tako da vaši udeli nisu odredjeni, ni idealno ni realno.

Iz navedenog proizilazi da bi Vaša sestra imala pravo da stan koristi zajedno sa Vama i to od trenutka smrti Vašeg pokojnog oca. Drugim rečima, imala bi  pravo da se useli u stan, bez obzira na to što ostavinska rasprava jos uvek nije sprovedena i to svoje pravo bi mogla da ostvari i sudskim putem.

Medjutim, nasuprot navedenim zakonskim pravilima koja nedvosmisleno ukazuju na to da Vaša sestra ima podjednako pravo kao i Vi u pogledu spornog stana, u praksi bi ona ipak teško sprovela useljenje u stan ukoliko joj Vi to ne dozvolite bez pravnosnažnog rešenja o nasledjivanju, odnosno bez sprovedene ostavinske rasprave.

U svakom slučaju, ukoliko dodje do toga da Vaša sestra pokuša da se useli u stan, dobro razmislite da li ćete joj ulazak u stan onemogućiti. Naime, po pravnosnažnosti rešenja o nasledjivanju (kojim bi i ona nesporno bila oglašena naslednikom iza Vašeg pokojnog oca), ona bi mogla da pokrene postupak i tuži Vas za naknadu štete zato što ste joj onemogućili korišćenje stana u periodu od smrti Vašeg oca do pravnosnažnosti rešenja o nasledjivanju, odnosno do okončanja ostavinskog postupka.

Što se tiče činjenica koje ste naveli u pismu, a koje se odnose na Vaše zdravstveno stanje, potpuno su bez uticaja na pravo svojine Vaše sestre na delu stana koji joj pripada po osnovu nasledja. Činjenice koje se odnose na njen raniji način zivota takodje ne utiču na njeno pravo, obzirom na to da ne podpadaju pod razloge nedostojnosti za nasledjivanje koji su taksativno nabrojani navedenim Zakonom o nasledjivanju.

I na kraju, savet bi bio sledeci:

Ostavinska rasprava svakako mora biti sprovedena ukoliko želite čistu pravnu situaciju u pogledu svojinskih odnosa  na spornom stanu. Nakon sprovedene rasprave i utvrdjivanja suvlasnickih udela u ostavinskom postupku, ako ikako možete pokušajte da isplatite sestri njen deo cene srazmerno veličini njenog suvlasnickog dela. Ukoliko ne biste postigli takvu vrstu sporazuma, Vaša sestra imala bi pravo da zahteva deobu u sudskom postupku, koja bi se morala sprovesti prodajom stana, obzirom na to da je fizicka deoba stana verovatno nemoguća.

Nadam se da sam Vam dovoljno razjasnila pravnu situaciju. Ukoliko i dalje postoje neke nejasnoće, slobodno nas kontaktirajte ponovo.

Biljana Đerić, advokat