Razvedena sam i imam pravnosnaznu presudu da dete pripada meni. Sa ocem deteta nisam u kontaktu zadnjih godina. Podnela sam tuzbu protiv njega zbog ne placanja alimentacije, sud je pokusao da ga nadje ali bezuspesno samo je poslao advokata da izjavi da on ne zivi vise u Srbiji. Sada zelim da promenim prezime detetu koje ima XX godina, takodje i ono zeli promenu prezimena. S obzirom da mi je potrebna saglasnost oca deteta a ja nisam u mogucnosti da stupim u bilo kakav kontakt sa njim, da li postoji mogucnost da bez njegove saglasnosti promenim detetu prezime uz dokaz da dete pripada meni, dokaz o tuzbi za alimentaciju i nemogucnost stupanja u kontakt sa njim ni po tom pitanju. Hvala

Poštovana,

Porodični zakon RS predviđa uslove kao i situacije u kojima može doći do promene ličnog imena,, a mpod ličnim imenom se podrazumeva i ime i prezime.

Članom 349 istog zakona su pomenuti slučajevi u kojima može doći do promene prezimena deteta i isti ne predredviđa da do promene prezimena deteta može doći iz razloga koje Vi navodite.

Za promenu ličnog imena maloletnog deteta(pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje) je potrebna saglasnost oba roditelja i saglasnost samog deteta ,što je slučaj kod Vas,kao što ste dobili odogovor u nadležnoj opštini, bez obzria na postojanje pravosnažne presude o razvodu braka i bez obzira na to što Vi sami vršite roditeljsko pravo.To što Vi vodite postupak radi naplate alimentacije, ta činjenica nije od značaja i uticaja za promenu prezimena deteta, jer su to dva odovojena postupka i to ne samo odvojena već dve potpuno različite vrste postupka jedan je sudski a drugi upravni postupak. Napominjem Vam da Vi u svakom slučaju imate prava na žalbu, koju možete da podnesete u roku od 15 dana od dana prijema rešenja kojim Vam je odbijen zahtev za promenu ličnog imena, nadležnom ministarstvu, kako biste eventualno sačekali njihovo mišljnje i stav.

Ivana Zelenkov, dipl. pravnik