Postovani, rođak me je tužio, sada hoće da povuče tu tužbu. Da li ja mogu da nastavim postupak, ne bi li me on tužakao za istu stvar. Naravno, zanima me i sta je sa dosadasnjim sudskim troskovima,troskovima koje sam imala prema svom advokatu-ko ce to nadoknaditi kad on povlaci tuzbu?Mogu li da trazim neku naknadu da plati za maltretiranje i gubljenje vremena na Sudu?Ili ce sve tek tako da se zavrsi kao i da me nije tuzio? S obzirom da je pokrenuta druga tuzba za drugu stvar ocekujem, kako je prva povucena, da ce u drugom sudjenju nastaviti sa maltretiranjem, vredjanjem, klevetanjem za koje nema osnova ali su sve te uvrede usle u zapisnik i zelim da ga tuzim (s moje strane nije bilo nikakvih uvreda niti psovki, vec samo izjava sudu da je sve sto je rekao cista laz),ima li sansi da ga dobijem na sudu? Od ovakvih ljudi ocito nema adekvatne zastite i ocito da moram stalno da trpim njjegovo vredjenje i da nemam nikad mira kad izadjem u dvoriste! Nadam se da cete mi ovog puta izaci u susret i pomoci mi,unapred sam Vam zahvalana na izdvojenom vremenu i savetima. Srdacan pozdrav.

Poštovani,

Zakon o parničnom postupku, jedan od osnovnih procesnih zakona koji predviđa pravila suskog postupka , predviđa u svom članu 196 odredbe koje se odnose na povlačenje tužbe.

Istim je predviđeno da tužilac ima pravo da povuče tužbu sve do zaključenja glavne rasprave pred sudom a tuženi je u obavezi da da svoj pristanak. Ako se tuženi u roku od 15 dana od dana obaveštenja ( ali obaveštenja od strane suda , a ne od strane rođaka u prolazu) o povlačenju tužbe ne izjasni, smatra se da je pristao na povlačenj i naknadno se ne biste mogli buniti oko povlačenja tužbe. Tužilac može da povuče tužbu i bez pristanka tuženog, ali pre nego što se tuženi ne upusti u raspravljanje o glavnoj stvari, ali predpostavljam da ste vi već bili na ročištima. Što swe tiče troškova, tužilac je dužan da tuženome nakandi sve troškove koje je imao, osim ako je povlačenje tužbe usledilo nakon ispunjenja tužbenog zahteva od stane tuženog, za šta mislim da Vi niste u toj situaciji. Najbolje bi bilo da u vidu podneska precizirate sve troškove koje ste imali i da taj podnesak predate na sledećem ročištu ukoliko je zakazano, a ukoliko nije predajte taj podnesak u sudsku pisarnicu sa naznakom broja predmeta Vašeg spora.( ukoliko pristajete na povlačenje), jer sud odluku o troškovima kod povlačenja tužbe donosi van ročišta.

Verujem da ste mislili na povlačenje tužbe, ali moram da Vam napomenem da postoji i odricanje od tužbenog zahteva od strane tužioca. Osnovna i ogromna razlika je u tome što se povučena tužba može ponovo podneti i za nju se smatra da nikada nije ni podnesena, a kada se tužilac odrekne tužbenog zahteva onda se takav zahtev više ne može istaći. Prva odluka se donosi u vidu rešenja ,a druga u vidu presuder i donosi se presuda na osnovu odricanja.

Što se tiče vređanja, sud je taj koji rukovodi raspravom i suđenjem i ima pravo da između ostalog i samoj stranci u postupku izrekne opomenu, udalji iz sudnice, a može ga kazniti novčanom kaznom do 30.000 dinara, a što se tiče Vaših tvrdnji da su njegove izjave čista laž, argumentujte ih i potkrpite dokazima, jer sud ceni iskaze i dokaze obe stane u sporu i tako donosi presudu.


Što se tiče Vaše namere da ga tužite za ta vređanja, eventualno bi mogli da podnesete krivičnu prijavu protiv njega, ali ovde i nema elemenata nekog krivičnog dela tako da Vam taj put ne savetujem.


Dalje, što se tiče Vaše eventualne tužbe,nemam dovoljno informacija da bih mogla konkretno da odgovorim, ali postoji tužba za smetanje poseda,posebna vrsta parničnog postupka, gde su rokovi znatno kraći i sud je dužan da odluči po njoj u roku od 90 dna od dana prijema tužbe u sud, ali vaš rok za podizanje tužbe je 30 dana od dana saznaja za smetanje poseda i godinu dana od dana učinjenog smetanja, u suprotom tužba će biti odbačena.( ali pod uslovom da su ispunjeni i mnogi drugi uslovi), da ste u državini, odnosno da je taj postupak ono što vama treba).

Ivana Zelenkov, dipl. pravnik