U postupaku je razvod od bivseg supruga..centar za soc.rad je napisao u izvestaju da je on psihicki nestabilna i suicidna licnost i da dete vidja u kontrolisanim uslovima.medjutim on je na rocistu trazio sudsko vestacenje.Po njihovom nalazu on je sasvim normalan i moze dete da vidja samostalno i da dete spava kod njega. Inace sudski vestaci su moj iskaz skratili i izmenili, na detetov iskaz dodali par recenica.iskaz mog bivseg muza je laz i ja imam dokaze za to.dok cekamo sledece rociste molim vas da mi odgovorite sta je najbolje da uradim jer moram da zastitim dete,koje je u opasnosti od oca?kako je moguce da su sudski vestaci doneli sasvim drugaciju presudu i da nisu gledali zelje deteta koje je izjavilo da zeli oca da vidja ovako.molim vas za pomoc.unapred zahvalna

Poštovana,

Vi kao stanka u postupku možete i imate pravo da se protivite nalazu veštaka jer smatrate da nije tačan, ako je protivrečan samim nalazima i dokazima izvedenim u toku postupka i to obavezno iznesite sudu putem podneska, argumentovano i sa dokazima ( nalaz centra za socijalni rad), ali i usmeno na zapisnik, a takođe podnesite i dokaz o tome da vas je suprug i fizički maltretirao. Takođe dalje imate pravo da tražite ponovno veštačenje na istu okolnost i da tražite da se isto poveri nekom drugom veštaku ili nekoj zdravstvenoj ustanovi, ali za to biste morali da platite i snosite Vi troškove( strana koja traži i predlaže veštačenje dužna da u određenom roku položi predijum na ime tih troškova). Porodični zakon RS prdviđa da se mišljenu deteta mora posvetiti dužna pažnja u skladu sa godinama i zrelošću deteta, jer isto tako da bi pravo deteta da održava lične odnose sa drugim roditeljem koji ne vrši roditeljsko pravo bilo ograničeno, za to mora postojati sudska odluka i mora biti u najboljem interesu deteta. Verujem da se nalazite trenutno u teškoj situaciji, ali isto tako verujem da će sud na kraju doneti pravednu i na zakonu zasnovanu odluku, a nakon dobro razmotrenih svih dokaza.

Dalje sudski veštaci, ne donose nikakvu odluku odnosno presudu, odluka je isključivo na sudu, koji će u presudi kojom se brak razvodi i da odredi način viđanja deteta,oni samo daju svoj sturči nalaz i mišljenje. Sud je taj koji na osnovu svog slobdnog sudijkog uvrenja , a na osnovu svih priloženih dokaza i nalaza,nakon zakljuečnja glave rasprave, donosi odluku kojim će se dokazima i nalazima prikloniti i na osnovu toga če i doneti presudu.

Savet Vam je da insistirate na novom veštačenju, kao i da angažujeta advokata kako bi vama pre svega bilo lakše da završtie ovu parnicu, ali advokata koji ima iskustva pre svega u porodičnim sporovima.

Ivana Zelenkov, dipl. pravnik