Postovani, konkurisala sam na radno mesto adminstrativno finansijskog radnika u osnovnoj skoli. Prijavilo se više kandidata( i kako stoji, svi su ispunili uslov konkursa). Direktor skole je sastanku Skolskog odbora izneo svoj predlog o tome koga treba primiti u radni odnos. Od osam (8) clanova , “ZA“ je glasalo sedam (7)clanova odbora. Dokumenta, uz koja je stigla i kopija ODLUKE sa imenom izabranog kandidata, koji ce po konacnosti odluke sklopiti ugovor o radu, su mi vracena postom. Dalje, u istoj odluci stoji, citiram: “imajuci u vidu prilozenu dokumentaciju i utisak o kandidatu za vreme rada na odredjeno vreme, reseno je kao u dispozitivu iste. Uputstvo o pravnom sredstvu: Kandidat nezadovoljan ovom odlukom ima pravo prigovora Skolskom odboru u roku od 8 dana od dostavljanja odluke“ kraj citata. Obzirom na pouzdanu i proverenu informaciju o tome da kandidat koji je izabran NIJE proveo ni jedan dan na PROBNOM RADU, zelim da ulozim prigovor na odluku. Napominjem da u oglasu o slobodnom radnom mestu nije bilo naznaceno da je predvidjen probni rad.

Postovana,

U slobodnoj formi sastavite zalbu i podnesite je, u njoj cete navesti sve manjkavosti koje ste uocili. Problem je samo sto prigovarate skolskom odboru, dakle „unutrasnjoj kontroli“ verujem da su oni na neki nacin toj probni rad organizovali i da ce vam tako odgovoriti, jer cesto kandidat volontira ili zamenjuje nekog kolegu, pa kada se ukaze prilika onda raspisu konkus i prime ga, naravno, treba to proveriti, jer je probni rad institiut uredjen zakonom, te kada Vam skola bude eventualno odgovorila na zalbu ustanovicete na koji nacin je konkurs sproveden.

Pro Bono