Pitanje: Interesuje me da li mogu napustiti obavljanje pripravničkog staža, koji se finansira preko nacionalne službe za zapošljavanje posle 5-6 meseca, a koji obavljam u organu lokalne samouprave i konkurisati i zasnovati radni odnos kao sekretar srednje škole? Da li ću snositi neke konsekvence, ili je to slobodno i bez ikakvih ograničenja?Unapred Hvala!

Poštovani,

pretpostavljam da govorite o programu zapošljavanja Prva šansa za 2010. godinu Nacionalne službe za zapošljavanje(NZS).

Program podrazumeva volontersku praksu u trajanju od tri meseca i zasnivanje radnog odnosa radi stručnog osposobljavanja pripravnika u trajanju od 12 meseci.

Vi ste sa poslodavcem zaključili Ugovor o radu na određeno vreme- na godinu dana i na vas se kao zaposlenog primenjuje Zakon o radu.

Članom 178. Zakona o radu predviđen je otkaz od strane zaposlenog (1) Zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu.

(2) Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa.

Članom 186. Zakona o radu propisana je obaveza isplate zarade i naknade zarade

(1) Poslodavac je dužan da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

(2) Isplatu obaveza poslodavac je dužan da izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Što se tiče poslodavca, on ima u skladu sa zaključenim Ugovorom sa NZS obavezu da pronađe novog zaposlenog, koji bi došao na vaše mesto, u cilju ispunjenja uslova programa.