Postovani, kupujemo stan u izgradnji na kredit.U katastru smo predali zahtev za upis hipoteke i tamo su nam izracunali da treba da uplatimo RAT od 580,00 dinara i naknadu za provodjenje promene u ukupnom iznosu od 34570,00 dinara. Naime, rekli su nam da je potrebno platiti duplu naknadu ukoliko zelimo da resenje dobijemo sto brze. U resenju koje smo dobili pise da je naknada naplacena po clanu 3, tarifni broj 17 Uredbe o visini naknade za korisćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga RGZ-a (SL.gl.RS, br.45/20). Pronasla sam ovu uredbu i tamo nisam pronasla nista o naplati duple takse, pa Vas molim da mi kazete koji pravilnik, uredba ili neki drugi dokument pravno reguliše naplaćivanje duple takse. Molim Vas da mi odgovorite sto brze mozete jer imam rok za zalbu 15 dana. Srdacan pozdrav

Poštovana,

Odredbom člana 8a. Uredbe o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Sl. glasnik RS“, br. 45/2002 i 15/2010), predviđeno je da se za izdavanje podataka i pružanje usluga koje Republički geodetski zavod, po izričitom zahtevu za prioritetno rešavanje, prekoredno uzima u rad, naknada utvrđena Tarifom uvećava se 100%.

Tarifnim brojem 17.  tačka 10) podtačka (1) predviđeno je da se za upis hipoteke plaća vrednost od 300 bodova. Na ovako dobijeni iznos dodaje se 0,2% od vrednosti hipoteke. Ako je vrednost hipoteke izražena u stranoj valuti, preračunavanje u dinarski iznos vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.

Kako vrednost boda za 2011. godinu iznosi 26,95 dinara, za upis hipoteke plaća se iznos od 8.085,00 dinara, na ovaj iznos se dodaje 0,2% vrednosti hipoteke koja u vašem slučaju iznosi oko 90 evra u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke.