Da li je dozvoljen rad u dnevnoj smeni od 07:00 do 14:00 odmah posle nocnog dezurstva od 21:00 do 07:00 ? Unapred hvala na odgovoru

Poštovani,

U skladu sa članom 56. Zakona o radu poslodavac kod koga se rad obavlja u smenama, noću ili kad priroda posla i organizacija rada to zahteva – radnu nedelju i raspored radnog vremena može da organizuje na drugi način. Takođe, poslodavac je dužan da obavesti zaposlenog o rasporedu i promeni rasporeda radnog vremena najmanje sedam dana pre promene rasporeda radnog vremena. Prema članu 66. Zakona o radu zaposleni ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno, ako zakonom nije drukčije određeno (npr. u slučaju preraspodele radnog vremena).

Poslodavac, s druge strane može izvršiti odnosno uvesti preraspodelu radnog vremena i to u skladu sa članom 57. Zakona o radu kada to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenog posla u utvrđenim rokovima. Preraspodela radnog vremena vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od punog radnog vremena. Napominjem da u slučaju da je Vaš poslodavac uveo preraspodelu radnog vremena, Vaše radno vreme ne može da traje duže od 60 časova nedeljno.

Kada postoji preraspodela korišćenje Vašeg dnevnog i nedeljnog odmora može se odrediti na drugi način i u drugom periodu, pod uslovom da se dnevni i nedeljni odmor obezbedi u obimu utvrđenom zakonom u roku koji ne može da bude duži od 30 dana. U toku preraspodele, Vaš odmor između dva radna dana poslodavac mora obezbediti u trajanju od najmanje 10 časova neprekidno, u skladu sa članom 59.stav 1. Zakona o radu.

Ako je rad organizovan u smenama, poslodavac je dužan da obezbedi izmenu smena, tako da zaposleni ne radi neprekidno više od jedne radne nedelje noću.

Zaposleni može da radi noću duže od jedne radne nedelje, samo uz njegovu pisanu saglasnost.

Kako niste naveli koje poslove obavljate, napominjem da se sve napred navedeno odnosi na zaposlene koji ne rade u zdravstvenim ustanovama, a ukoliko radite u zdravstvu molim Vas da nam pošaljete pitanje kojim ćete to naznačiti.

S poštovanjem,

Radmila Ješić, dipl. pravnik

Stručni saradnik za radno pravo