2010.god, moj tadašnji poslodavac mi saopštava da je prestala potrebaza mojim radnim angažovanjem, i da će mi od 2010.godine biti raskinut radni odnos na neodređeno vreme usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena u preduzeću(tehnološki višak). Rešenje je zvanično doneto 2010.god., i njme je utvrđena visina otpremnine koja će mi biti isplaćena pre uručivanja rešenja o otkazu ugovora. U međuvremenu, registrujem svoje preduzeće kako bih se mogla prijaviti u radni odnos i kako ne bih imala prekida u radnom odnosu. Moj predhodni poslodavac nije ispoštovao svoju zakonsku obavezu, za koju imam kopiju rešenja, i do danas nije isplatio opremninu, navodeći da nemam prava jer sam otvorila svoje preduzeće. Molim Vas da mi kažete kakva su moja prava, pošto sam registrovala svoje preduzeće dok sam bila u radnom odnosu?

Poštovana,

U članu 158. Zakona o radu propisano je da je poslodavac dužan da pre otkaza ugovora o radu, po osnovu viška zaposlenih, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu.

Prema tome, poslodavac je dužan da isplati otpremninu pre otkaza ugovora o radu.

Prema članu 196. Zakona, sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze. Pošto Vam nije isplaćena otpremnina kao zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, zaštitu svojih prava možete da ostvarite u sudskom postupku, jer nije došlo do zastarelosti potraživanja.

Tatjana Nikolić, dipl. pravnik

Stručni saradnik za radno pravo