Postovani, sve pohvale za novi izgled sajta. Pre par meseci uputila sam jedno pitanje, a tice se alimentacije. Naime, vec skoro godinu dana bivsi suprug ne daje alimentaciju za maloletnog sina, u medjuvremenu je zasnovao novi brak i ima dvoje dece. Na koji nacin mogu da ostvarim pravo dobijanje alimentacije, koja je u presudi odredjena pre mnogo godina u skladu sa tadasnjim radnim statusom bivseg supruga, koji se izjasnio kao nezaposleni. Hvala

Poštovana,

Porodični zakon RS, predviđa da jednom utvrđena visina i način isplate izdržavanja( alimentacije) se može izmeniti samo novom sudskom odlukom, a za to je potrebno da pokrenete parnični postupak putem tužbe nadležnom sudu. Visina izdržavanja se određuje na dva načina i to u fiksnom mesečnom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja.Iz vašeg pitanja, predpostvaljam da je kod Vas određen fiksni iznos.

Ako se visina određuje u procentu , zakonom je određeno da ona ne može biti manja od 15% niti veća od 50 % redovnih mesečnih primanja dužnika izdržavanja, vašeg bivšeg supruga, umanjenih za redovne poreze i doprinose.

Fiksni iznos izdržavanja je po dosadašnjoj praksi ona suma koju kao naknadu za hranjenike , odnsono lica na porodičnom smeštaju određuje ministarstvo nadležno za prodičnu zaštitu.Sud je prilikom određivanja iznosa visine izdržavanja obavezan da uzme u obzrim sve mogućnosti dužnika izdržavanja, radni odnos,visinu primanja, neke druge dodatne prihode i sl. isto tako, Krivičnim zakon RS predviđa da je neplaćanje alimentacije krivično delo, te imate mogućnost da podnesete krivičnu prijavu protiv bivšeg supružnika, ako i da tražite isplatu neisplaćenih mesečnih obaveza.

Zaključak je da imate dve mogućnosti da pokrenente postupak tužbom za promenu visine i načina ispralate alimentacije ukoliko smatrarte da treba da se promeni iznos visine ili način s obzriom na sadašnje zaposlenje Vašeg bivšeg supruga, jer ukoliko je presudom utvrđen iznos u procentima, on obuhvata svako povećanje plate,kao i svaku promenu poslodavaca, a druga mogućnsot je da pokrenente krivični postupak i da ga na taj način obavežete da plaća izdržavanje na koje je obavezan.