Postovani, prilikom dobijanja kredita za moju DOO u banku sam otisla sa prijateljem koji je takodje kod te banke pre izvesnog vremena dobio kredit.Na zalost ni njegovo ni moje preduzece nisu opstali u radu te nismo izmirili obaveze prema banci. Banka je kao izvrsni poverilac podnela tuzbu protiv mene (kao garanciju za dobijanje kredita sam dala sopstvenu blanko menicu), i na danasnjoj glavnoj raspravi, zastupnik banke je pre mene bio u sudnici sa sudijom oko 15-20 minuta bez mog prisustva ili prisustva bilo kojeg treceg lica, kasnije sam i ja pozvana da bi zastupnik banke a i sudija pricali o dugovanju mog prijatelja koji je gore pomenut. Nasla sam se u cudu i toliko zbunila da nisam mogla da razmisljam i da pitam kakve veze sada oni imaju sa mojom tuzbom i mojim pozivom na kojem sam pozvana kao fizicko lice a ne kao predstavnik pravnog lica koje zastupam, jer je ono dobilo kredit, i sa novim brojem predmeta, iako nisam dobila prethodno od suda obavestanje o promeni broja predmeta, pa nisam ni znala na sta se odnosi, i nisam se valjano mogla pripremiti. Inace u ovom sporu zastupam sama sebe jer nisam u situcaiji da platim advokata. Iz svega navedenog smatram da je sudija naklonjen ili izvrsnom poveriocu ili njegovom zakonskom zastupniku te pitam dali mogu da trazim izuzece sudije? Unapred hvala i srdacan pozdrav.

Poštovana,

Zakon o parničnom postupku jasno predviđa razloge izuzeća (kada postoji sumlja u nepristrasnost sudije) odnosno isključenja( kada postoje zakonom nabrojani razlozi ) sudećeg sudije.

Razlozi za isključenje u Vašem slučaju ne postoje, a što se tiče izuzeća, Vi kao stranka u psotupku imate pravo da podnesete zahtev za izuzeće sudije čim saznate za razloga, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave pred prvostepenim sudom.

Zahtev za izuzeće sudije mora da se obarazloži i da se navedu okolnosti na kojima se zasniva taj zahtev. Moram da napomenem da je dosadašnja sudska praksa pokazala da se zahtevi za izuzeće stranaka uglavnom odbijaju kao neosnovani.