Nakon smrti ostavioca, ostalo je troje naslednika prvog naslednog reda. Jedan naslednik zeli da sva imovina predje ostala dva naslednika a da on pri tome ima dozivotno uzivanje, da li je to moguce i kakve su posledice ako jedan želi da jedan deo imovine nakon svega otudji,na koga se nakon ostavine tada vodi imovina i da li za to moramo da pitamo naslednika koji ima pravo dozivonog uzivanja.

Poštovana,

Nakon smrti ostavioca celokupna njegova zaostavština podeljena je na sledeći način:

Supružnik je nasledio ½ zaostavštine, a deca ostavioca preostalu polovinu, dakle po ¼.

Ovakva situacija faktički znači da Vi  možete slobodno raspolagati vašim nasleđem, što naravno uključuje i mogućnost otuđenja.

Što se tiče  dela supružnika, on može preneti pravo svojine na Vas pri čemu biste tada vas dvoje imali po ½ ukupne imovine. Međutim, uprkos prenosu, supružnik može ugovorom ustanoviti ličnu službenost, plodouživanja ili samo stanovanja, na nepokretnosti time bi mu bilo ustanovljeno stvarno pravo na nepokretnosti za života. Službenost plodouživanja je stvarno pravo, te u tom smislu prati stvar, i upisuje se u teretnom listu same nepokretnostim, pa ukoliko budete hteli da otuđite nepokretnost za života,  pravo plodouživanja ostaje i prati nepokretnost sve dok je živo lice u čiju korist je ustanovljeno i to se odnosi na sve buduće sticaoce same nepokretnosti za života plodouživaoca. Svi oni moraju poštovati njegovo pravo plodouživanja.

Smrću Vaše plodouživaoca, lična službenost koja je ustanovljena na otuđenoj nepokretnosti se briše iz zemljišnih knjiga.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin