Da li se može tražiti da prestaje pravo plodouživanja ako plodouživalac samo izdaje stan (šest godina),a ni dana on sam nije živeo u njemu?

Poštovana,

Pravo plodouživanja je lična službenost, na osnovu koje je plodouživalac ovašćen da potpuno koristi tu stvar, uz obavezu da sačuva suštinu te stvari. ( Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa). Pravo lične službenosti pripada određenom licu i on može tuđu pokretnu ili nepokretnu stvar da potpuno ili delimično koristi. Ono je vremenski ograničeno jer prestaje smrću nosioca prava na plodouživanje. Plodouživalac ne sme preneti svoje pravo plodouživanja ( ne može otuđiti nepokretnost na kojoj ima pravo plodouživanja) , ali može vršenje toga prava preneti na drugo lice ( dati stvat u zakup) i samim time plodouživalac je ovašćen da ubira plodove koje star daje, u ovom slučaju zakupninu.