Postovani, molim Vas za savet i pravnu pomoć oko sledećeg slučaja: moja majka je preminula pre X godine. Pre X godina pokrenula je sudski spor protiv preduzeća u kojem je radila a pre nekoliko dana je doneta presuda u kojem je to preduzeće dužno da joj isplati određenu sumu novca (u ime zaostalih zarada). Advokat koji je vodio spor me je obavestio da ja imam pravo da mi se isplati ta suma. Medjutim, nakon majčine smrti ja nisam pokretala ostavinsku raspravu (jer majka nije bila vlasnik nikakve pokretne i nepokretne imovine) pa me zanima šta ja treba da uradim i navedem prilikom ostavinske rasprave kako bi ostvarila pravo na to što je sudskim rešenjem pripalo mojoj majci. Još jedna napomena: ja sam jedini naslednik svoje majke. Hvala unapred

Poštovana,

pravo vaše pokojne majke na isplatu zarada je utvrđeno presudom, ali da biste ostvarili prava po njoj potrebno je da pred nadležnim sudom pokrenete ostavinski postupak, kako bi ste mogli da se legitimišete kao zakonski naslednik i zahtevate isplatu,odnosno ispunjenje obaveze utvrđene presudom. U predlogu za pokretanje ostavinskog postupka biste naveli da od imovine ima ta novčana sredstva koja su utvrđena sudskom odlukom.