Poštovani,živim u stanu koji je uknjižen i vodi se 50% na mog oca a 50% na majku.Oni su razvedeni od 19XX god. i potpisali su da se odriču sudske deobe imovine.Majka se odselila i ne živi u stanu ali s vremena na vreme dolazi i koristi stan ali i pravi mnogo problema, koji veoma uznemiravaju ukucane. Pitanje je da li otac može ugovorom o poklonu ili slično da prepiše svojih 50% na mene kako bih ja preuzeo obavezu oko ponovnog pokretanja postupka o deobi. Takođe, interesuje me da li majka može da otuđi njenih 50%.Unapred hvala

Poštovani,

Predpostavljam da su udeli Vašeg oca i Vaše majke idealno određeni, tj, da nije izvršena fizička deoba i da stvar nije fiziki podeljena. Više lica ima pravo susvojine na nepodeljenoj stvari kada je deo svakog od njih određen srazmerno celini i u tom slučaju stvar nije realno podeljenja između suvlasnika. Zakonom o osnovama svojinsko pravnih odnosa predivđeno je da suvlasnik može slobodno da raspolaže svojim susvojinskim delom, bez saglasnsoti ostalih suvlasnika,a li u slučaju preodaje svog suvlasničkog udela , ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine,samo ako je to zakonom predviđeno ( na pr. Zakonom o prometu nepokretnosti ). sto se tiče raspolaganja, sve dok su Vaši roditelji živi oni mogu da raspolažu svojom imovinom na način koji oni hoće.Određena prava na imovini vaše majke stičete tek nakon njene smrti,kao zakonski naslednici, ali do tog mometna ona ima pravo da sa svojom imovinom radi šta hoće, isto kao i vaš otac.

Vama Vaš otac može pokloniti svoj deo i kada se uknjižite kao nosilac prava svojine na tom delu, možete zahtevati da se izvrši deoba susvojine. Suvlasnici sporazumno određuju deobu imovine, a ukoliko ne mogu da postignu saglasnost , deobu vrši sud. Deoba može biti fizička ( ukoliko je stan deljiv, ili kada jedan od suvlasnika kupuje od drugog njegov deo) ili civilna deoba (prodaja stana i podela dobijene kupoprodajne cene, ). Sud o tome odlučuje u vanaprničnom postupku, predlog može da pokrene svaki od suvlasnika, gde se on označava kao predlagač o drugi suvlasnik protivnik predlagača. U toku postupka za deobu , možete da postignete dogovor u vidu poravnanja zaključenog na zapisnik o načinu deobe.