Dobio sam spor sa mojom radnom organizacijom i presuda je postala izvršna XX.XX.2011. godine, ali se od tada ništa ne dešava. U sudu su mi rekli da mora da se dodeli neki broj izvršnoj presudi, pa tek posle mogu da naplatim zaostale plate. Koliko treba da čekam na dodelu tog broja, jer postoji mogućnost da vlasnik proglasi stečaj. Hvala unapred na odgovoru.

Poštovani,

Obzirom na to Vaša radna organizacija nije dobrovoljno izvršila svoju obavezu utvrdjenu sudskom presudom, jedini način da sprovedete presudu i naplatite svoje potraživanje je da pokrenete novi sudski postupak pred nadležnim  sudom. Nemojte očekivati da će inicijativom suda biti bilo šta učinjeno u cilju naplate Vašeg potraživanja – parnični postupak je okončan u Vašu korist, tuženi ne želi dobrovoljno da izmiri svoju obavezu i sada je na Vama da pokrenete izvršni postupak kako biste  u postupku izvršenja svoje potraživanje i naplatili.

Izvršni postupak (radi naplate potraživanja prinudnim putem) se pokreće podnošenjem predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave, a odredba člana 49. Zakona o izvršnom postupku propisuje koje bitne elemente taj predlog mora sadržati da bi se uopšte pristupilo sprovodjenju izvršenja. U skladu sa navedenim članom zakona, uz predlog za izvršenje morate priložiti izvršnu ispravu. U Vašem slucaju se pod izvršnom ispravom podrazumeva presuda kojom je utvrdjeno Vaše potraživanje, pri čemu je neophodno da presuda bude snabdevena klauzulom izvršnosti.

 

Na osnovu navedenog, Vaš prvi korak u cilju naplate potraživanja bio bi da odete do parnične pisarnice suda koji je doneo odluku u prvom stepenu i da tražite potvrdu da je presuda postala pravnosnažna i izvršna. Ova potvrda, jednostavno rečeno, predstavlja konstataciju suda koji je doneo presudu da je odluka izvršna, tj. da je postala pravnosnazna i da duznik nije dobrovoljno ispunio svoju obavezu u roku koji je odredjen presudom.

Znači, ne postoji nikakav broj koji bi trebao biti dodeljen izvršnoj presudi kako su Vam rekli u sudu, verujem da se  u tom smislu samo niste dobro razumeli sa službenikom u sudu sa kojim ste kontaktirali.

Sluzbenik suda će, pre svega, proveriti da li je sudija konstatovao da je presuda postala pravnosnažna i izvršna (a iz Vaših navoda proizilazi da  jeste, obzirom na  to da već znate tačan datum nastupanja izvršnosti), a nakon toga će na presudu staviti potvrde o tome. Potvrde se stavljaju u formi pečata na izvornik presude, ili na njen overeni prepis. Inače, potvrdu o izvršnosti isključivo daje sud koji je odlučivao u prvom stepenu – potvrda se ne stavlja na drugostepenu odluku, niti na odluku suda po vanrednim pravnim lekovima, nego uvek na prvostepenu presudu.

Snabdeveni neophodnom klauzulom, drugi korak koji treba da učinite kako biste naplatili svoje potraživanje je pokretanje sudskog izvršnog postupka, što činite podnošenjem predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave.

I to bi bio odgovor na Vaše pitanje – nemojte čekati nikakav broj, nego stavite neophodnu klauzulu na presudu i na osnovu takve, izvršne presude, pokrenite izvršni sudski postupak.

Na kraju bih samo napomenula da je predlog za izvršenje strogo formalni akt, pa Vam iz tog razloga predlažem da za pokretanje izvršnog postupka angažujete stručno lice. U suprotnom možete doći u situaciju da Vam predlog zbog neurednosti, odnosno zbog toga što ne sadrži sve bitne elemente koji su propisani zakonom, bude odbačen. To Vam svakako ne bi išlo u prilog, prvenstveno zato što bi u tom slucaju došlo do nepotrebnog odugovlacenja čitavog postupka, a u krajnjem ishodu bi moglo dovesti i do onemogućavanja naplate potraživanja (ukoliko bi u medjuvremenu stečajni postupak zaista i bio pokrenut).

 

Biljana Đerić, advokat