Od suda dobila sam resenja o izvrsenju kojim je usvojen moj predlog, na osnovu pravnosnazne sudske presude, da se duzniku popisom, procenom i prodajom izvrsi naplata duga od XX.000,00 dinara. Za namirenje duga naveo sam pokretne stvari na adresi duznika. Meni je resenje uruceno XX.XX.2011. godine. Da li ja imam licnu obavezu za angazovanje sudskog izvrsitelja, ili ce to uciniti sud? Da li sam obavezna da platim sudske troskove koji su navedeni u resenju o izvrsenju i da li je to uslov za angazovanje sudskog izvrsitelja. Da li postoje neki rokovi?

Poštovani,

Odgovor na pitanje da li postoji obaveza izvršnog poverioca da angažuje sudskog izvršitelja nakon donošenja rešenja o izvršenju, ili to sud čini po službenoj dužnosti, možete pronaći u odgovoru koji je objavljen dana 03.03.2011. godine u ovoj oblasti. Tom prilikom sam i ukratko pojasnila postupak izvršenja popisom, procenom i prodajom stvari izvršnog dužnika nakon donošenja rešenja o izvršenju i ukazala na probleme koji se mogu pojaviti prilikom sprovodjenja izvršenja. Iz tog razloga u pogledu tog dela Vašeg pitanja neću se ponavljati, nego ću Vam samo odgovoriti na pitanje koje se odnosi na troškove postupka izvršenja.

Da biste imali jasniju sliku o tome koji Vas sve izdaci očekuju do okončanja postupka, napraviću, pre svega, razliku izmedju troškova koji nastaju samim pokretanjem postupka i dozvolom izvršenja, sa jedne strane, i troškova koji se odnose na sprovodjenje izvršenja, sa druge strane.

Ako izuzmemo trošak koji ste imali za angažovanje advokata (i sastavljanje predloga za izvršenje), prva grupa sudskih troškova se odnosi na plaćanje takse na predlog za odredjivanje izvršenja i takse za doneto rešenje o izvršenju. Iz sadržine Vašeg pisma proizilazi da se Vaše pitanje odnosi upravo na ove troškove (pošto su oni odredjeni rešenjem o izvršenju), a odgovor na pitanje da li ste u obavezi da ih platite je sledeći:

Ukoliko ne postupite po nalogu suda i ne uplatite sudsku taksu u roku koji je odredio sud nalogom za plaćanje sudske takse, izvršiće se naplata prinudnim putem i to kako redovne sudske takse, tako i 50% od ukupne takse na ime kaznene takse. Znači, sud će od Vas u svakom slučaju te troškove naplatiti, na ovaj ili onaj način, tako da Vam je svakako bolje da ih platite odmah, kako ne biste morali da plaćate i kaznenu taksu.

Nakon što platite taksu na predlog i taksu na rešenje o izvršenju (bilo dobrovoljno, bilo prinudnim putem, skidanjem novčanog iznosa sa Vašeg računa), postupak izvršenja se nastavlja, čime dolazimo do druge grupe troškova, odnosno do troškova koji se odnose na samo sprovodjenje izvršenja. Naime, postupak izvršenja popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari ne može biti sproveden bez angažovanja sudskog izvršitelja, tako da ćete, ukoliko dobijete nalog od suda da uplatite odredjeni novčani iznos na ime predujma za troškove službenog lica, i ove troškove morati da platite. Najjednostavnije rečeno, Vi ste u obavezi  da predujmite sve troškove koji se pojave u toku postupka, a koji su potrebni za sprovodjenje izvršenja. U suprotnom, sud će doneti rešenje kojim će obustaviti izvršenje i ukinuće sve dotadašnje sprovedene radnje. Znači, u ovom slučaju se ne vrši naplata prinudnim putem kao kod prvopomenutih troškova na ime sudskih taksi (koji su odredjeni rešenjem o izvršenju), nego dolazi do potpune obustave postupka.

Ovakva obaveza izvršnog poverioca propisana je odredbom člana 43. važećeg Zakona o izvršnom postupku, prema kojoj troškove postupka u vezi sa odredjivanjem i sprovodjenjem izvršenja prethodno snosi izvršni poverilac. Stav dva istoga člana propisuje da je izvršni poverilac dužan da predujmi troškove izvršenja u roku koji mu odredi sud, a koji ne moze biti kraći od 30 dana, ni duži od 60 dana. Sud će obustaviti izvršenje ako troškovi ne budu predujmljeni u ostavljenom roku, a bez njih se izvršenje ne može sprovesti.

U skladu sa navedenim, ukoliko se i nakon izlaska sudskog izvršitelja na teren pojavi potreba za preduzimanjem bilo kakve radnje čijim se izvodjenjem prouzrokuju troškovi (npr. angažovanje bravara radi nasilnog ulaska u prostorije izvršnog dužnika, ili kupovina nove brave za obijena vrata i sl.), Vi ste, kao izvršni poverilac, u obavezi i te troškove da predujmite.

Kao što se može primetiti zakonsko rešenje je, na žalost, takvo da baš i ne pogoduje poveriocu. Izvršni dužnik jeste taj koji konačno, po okončanju postupka, sve troškove nadoknadjuje izvršnom poveriocu, ali je izvršni poverilac taj koji je u obavezi da prethodno snosi sve troškove, koliko god da oni iznose.

Najkraće rečeno, da bi se postupak izvršenja sproveo do kraja, u obavezi ste da platite sve troškove – kako one na ime sudske takse (koji će u suprotnom biti naplaćeni prinudnim putem), tako i sve ostale troškove koji se budu pojavili u toku sprovodjenja izvršenja (kako ne bi došlo do obustave postupka).

Nadam se da sam dovoljno razjasnila kakve su Vaše obaveze u pogledu svih troškova postupka i da Vam je sada jasno koje posledice nastupaju ukoliko te obaveze ne izvršite u roku koji odredi sud. Ukoliko i dalje postoje neke nejasnoće, slobodno nas kontaktirajte ponovo.

Biljana Đerić, advokat