Poštovani, molim Vas da mi odgovorite na sledeća pitanja Trgovinski sud u Beogradu doneo je Rešenje kojim se nalaže fizičkom licu da vrati dužniku pravnom licu određeni novčani iznos. Koji sud je nadležan za izvršenje ovog Rešenja i koja su sredstva izvršenja radi ostvarenja novčanog potraživanja. Ako se poverilac odluči za popis, procenu i prodaju pokretnih stvari koji je Sud nadležan za izvršenje, s obzirom da je izvršni dužnik ima mesto prebivališta u Beogradu

Poštovana,

za sva izvršenja na imovini fizičkih lica, nadležan je sud prema mestu prebivališta izvršnog dužnika (osim kada se traži izvšenje na nepokretnosti). Ukoliko je prebivalište Beograd nadležan je Prvi osnovi sud u Beogradu ,izvršno odeljenje.