Molim Vas da mi odgovorite na pitanje: -Da li radnik koji ima skraćeno radno vreme zbog otežanih uslova rada može (mora) da ima benificirani radni staž?

Poštovani,

„Članom 52. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, broj 24/2005), propisano je da zaposlenom koji radi na naročito teškim, napornim i za zdravlje štetnim poslovima, utvrđenim zakonom ili opštim aktom, na kojim i pored primene odgovarajućih mera bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, postoji povećano štetno dejstvo na zdravlje zaposlenog – skraćuje se radno vreme srazmerno štetnom dejstvu uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenog, a najviše 10 časova nedeljno (poslovi sa povećanim rizikom).

Skraćeno radno vreme utvrđuje se na osnovu stručne analize, u skladu sa zakonom.

Prema tome, skraćeno radno vreme se utvrđuje samo na osnovu stručne analize.

Ukoliko je na određenim poslovima uvedeno skraćeno radno vreme, poslodavac ne može ponovo da utvrdi puno radno vreme bez prethodno obavljene stručne analize nadležnog organa.

Stručnom analizom nadležnog organa utvrđuje se da li postoji povećano štetno dejstvo uslova rada na zdravlje zaposlenog.

Na osnovu napred iznetog postoji mogućnost da se skraćeno radno vreme računa kao beneficirani radni staž, a to zavisi od konkretnog posla.

S poštovanjem,

Vaš dipl.pravnik Marko Zdravković“