Postovani,uzevsi rivolving kredit pred ovom nasom recesijom, nisam ni sanjao sta ce da me snadje. U nemogucnosti, da vratim kredit, banka je pokrenula postupak naplate: blokiran racun firme, presuda Trgovinskog suda za popis imovine.. Posto sam dao licnu menicu, kao zirant firmi, da li mi preti zaplena stana koji nije uknjizen. Napominjem, da nisam davao hipoteku, niti ikakvu drugu dokumentaciju overavao na sudu. Za odobrenje kredita bilo je dovoljno pokazati posledju placenu priznanici infostana.

Poštovani,
pretpostavljamo da niste plaćali kamate po revolving kreditu tako da je banka proglasila kredit dospelim pa je pokrenula postupak prinudne naplate duga koji obuhvata i iznos revolving kredita i kamate na povučeni iznos(pretpostavljam da ste povukli ceo iznos).

Banka je pokrenula dva postupka – naplatu od samog dužnika – firme i od jemca-vas.
Što se tiče vašeg slučaja, banka je pokrenula postupak naplate dugovanog iznosa od vas na osnovu verodostojne isprave -menice.
Banka će odresiti sredstva izvršenja i prvo će pokušati da naplati svoje potraživanje prvenstveno na vašim nepokretnostima, pa tek nakon toga na zaradi i pokretnim stvarima.
Kako ste rekli, nepokretnost za koju ste dali račun za infostan, nije uknjižena, tako da ta nepokretnost može biti sredstvo izvršenja uz napomenu da je u pitanju vanknjižno vlasništvo.
Imate pravo prigovora u roku od tri dana od dana prijema Rešenja o izvršenju.
Potrebno je da navedete sve činjenice i dokaze koje vam idu u prilog.