Postovani, molim da mi odgovorite kako mogu da obezbedim punomocje da u ime mog sina vrsim pravne radnje, pribavljam uverenja, sklapam ugovor sa elektrodistribucijom i ugovor o legalizaciji stana, preuzimam preporucenu postu na ime mog sina itd. s obzirom da on boravi u inostranstvu i ne moze se vratiti pre nego sto mu istekne ugovoreni posao za godinu dana. Unapred hvala na odgovoru!

Poštovana,

potrebno je da Vam sin da specijalno punomoćje u kome će taksativno biti navedene pravne i faktičke radnje koje možete preduzeti u njegovo ime i za njegov račun. Punomoćje mora biti određeno, odnosno moraju biti navedeni i Vaši svi lični podaci kao i da sve radnje koje su navedene u punomoćju preduzimate u njegovo ime i za njegov račun i da se te radnje smatraju kao da ih je on lično preduzeo. S obzirom da se Vaš sin nalazi u inostranstvu, punomojće će overiti pred  našim diplomatsko konzularnim predstavništvom u toj zemlji ili kod notara u toj zemlji , ali ga onda morate verifikovati putem apostila kod nas u zemlji.