Da li se u izvrsnom postupku moze traziti predlogom za izvrsenje uspostavljanje hipoteke( bez postojanja izvrsne i verodostojne isprave) i zabelezbu iste u katastar nepokretnosti bez zahteva za procenu, prodaju i namirenje poverioca?

Poštovani,

Uspostavljanje hipoteke se može izvršiti samo na način predviđen u Zakonu o hipoteci, a ona se ne može ustanoviti u izvršnom postupku iz sledećih razloga:

Članom 29. Zakona o izvršnom postupku je propisano da sud određuje izvršenje samo na osnovu izvršne ili verodostojne isprave, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.Na osnovu navedenog člana zakon jasno propisuje osnov za određenje izvršenja. A članom 49 predviđeno je da u predlogu za izvršenje moraju biti naznačeni: izvršni poverilac i izvršni dužnik, izvršna ili verodostojna isprava, obaveze izvršnog dužnika, sredstva i predmeti izvršenja, kao i drugi podaci koji su potrebni za sprovođenje izvršenja.

Člano 42. Zakona  odnosi se na sredstva izvršenja – izvršne radnje kojima se po zakonu potraživanje prinudno ostvaruje.

Sredstva izvršenja radi ostvarenja novčanog potraživanja su: prodaja pokretnih stvari, prodaja nepokretnosti, prenos novčanog potraživanja, prenos potraživanja za predaju pokretnih stvari ili nepokretnosti, unovčenje drugih imovinskih prava, prenos sredstava koja se vode na računu kod banke, prodaja akcija i prodaja udela u privrednim subjektima.

Dalje, član 99. Zakona je propisano je izvršenje na nepokretnosti sprovodi se zabeležbom rešenja o izvršenju u javnu knjigu, utvrđenjem vrednosti nepokretnosti, prodajom nepokretnosti i namirenjem izvršnih poverilaca iz iznosa dobijenog prodajom.