Živim u Novom Beogradu u stambenoj zgradi koja ima 44 stana.Vlasnik sam stana u zgradi. Skupština stanara donela je odluku da se mesečno na ime održavanja zgrade plaća mesečni iznos od 500 din. Moje pitanje je imam li nekakvog pravnog osnova žaliti se i da li imam neka prava ili moram da plaćam i ovu glupost?! Unapred hvala!

Poštovana gospođo,

Ukoliko je predmetna odluka doneta u skladu sa Zakonom o održavanju stambenih zgrada i Uredbom o održavanju stambenih zgrada i stanova Vaša je obaveza da je poštujete jer Član  14 stav 3 Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova propisuje da odluke skupštine zgrade obavezuju sve vlasnike stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Međutim ukoliko smatrate da baš nikako ne možete ispuniti predmetnu obavezu Vaše mogućnosti za dalje osporavanje predmetne odluke su sužene ali ne u potpunosti iskuljučene.Naime, Vaša  konstatacija da predsednik skupštine zgrade sa većinom glasova stanara može da radi šta hoće ne stoji, a evo i zašto.Naime, Član 20 Zakona o održavanju stambenih zgrada i stanova propisuje da lice koje smatra da mu je odlukom skupštine zgrade povređeno neko pravo ili pravni interes na zakonu zasnovan, može tu odluku pobijati pred nadležnim sudom.Znači, čak i ako je predmetna odluka doneta u skladu sa propisima ali povređuje neko Vaše pravo na zakonu zasnovano vi je možete pobijati.

Ustav Republike Srbije u Članu 66 stav 1 propisuje da porodica, majka, samohrani roditelj i dete u Republici Srbiji uživaju posebnu zaštitu, u skladu sa zakonom, dok Član 6 Porodičnog zakona Republike Srbije propisuje da je svako dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta u svim aktivnostima koje se tiču deteta.Uoliko ste spremni na sudski spor ovi propisi Vam daju pravni osnov za zaštitu ali bi najbolje bilo da se o svim daljim koracima posavetujete sa advokatom.