poštovani! molim za Vaš odgovor.Ako privredni sud,pošalje primerak predloga za izvršenje,koji glasi na privredni subjekat,a isti Sud u beogradu,taj i takav primerak predloga za izvršenje na nov.sredstvima,pošalje putem pošte na adresu osnivača,(kućna adresa,mesto stanovanja)da li je taj i takav način dostave uredan i po zakonu.napominjem da pravni subjekat ima svoje poslovno sedište na drugoj adresi,uredno prima svu poštu,a ovakav predlog nikada nije ni pokušano da se uruči na adresu pravnog lica.Sa kojeg razloga i u kojem cilju se vrši ovakvo uručenje predloga na kućnu adresu,i po kom osnovu je to Sudija prihvatila,kada u naslovu izvršenja je taksativno navedeno pravno lice,njegova adresa,i sedište koje je i zaista. Hvala ,na Vašem odgovoru.

Poštovani,

Shodno članu 244. Zakona o izvršnom postupku, koji uređuje dostavljanje u postupku izvršenja u trgovinskim stvarima,

dostavljanje pravnim licima se vrši na adresu sedišta pravnog lica upisanog u registar pravnih lica. U slučaju da je ovakvo dostavljanje neuspešno, izvršiće se na adresu lica ovlašćenog za zastupanje koja je upisana u registru.

Ako je dostavljanje  ostalo neuspešno, dostavljanje pravnom licu se vrši isticanjem na oglasnu tablu suda i smatraće se da je dostava izvršena protekom roka od osam dana od dana isticanja na oglasnu tablu suda.

Ova pravila su imperativne prirode i sud nema ovlašćenje da ih menja, pa ni u pogledu redosleda njihove primene. Prvo se dostavljanje vrši na adresu sedišta pravnog lica koja je upisana u registar nadležnog organa. Samo ako je ovakvo dostavljanje bezuspešno, sud je ovlašćen da dostavu vrši na adresu lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica koje je upisano u registar.  Ako je i ovakvo dostavljanje bezuspešno, tek onda se vrši isticanjem pismena na oglasnu tablu suda.