Pitanje: Poštovani. Nešto više od XX godina vodim spor sa jednom firmom oko otkupa stana. Do sada sam dobio X Rešenja prvostepenog organa u svoju korist. Uvek se suprotna strana žalila a Okružni sud je vraćao predmet na ponovno suđenje. Poslednje Rešenje sam dobio 2009.godine, u svoju korist. U zakonskom roku se protivnička strana žalila Višem sudu. Odgovor na žalbu sam predao Višem sudu, u zakonskom roku, 2009.godine. Poslednji odgovor šalterskog radnika je: predmet je dodeljen sudiji X, ali je predmet i dalje u Arhivu! Moja pitanja su: Da li postoji zakonski ili neki drugi rok u kome Viši sud mora da donese Rešenje (presudu)? 2. Å ta mi je dalje raditi, koji je redosled žalbi. Kome se i zbog čega žaliti!? Zahvalan građanin

Poštovani,

U Vašem slučaju najbolje bi bilo da lično odete kod sudije kojem je predmet dodeljen i da se informišete o stanju predmeta.Ukoliko naiđete na nesaradnju u sudu, bilo od osoblja, bilo od sudije, možete napisati pritužbu predsedniku suda koji je dužan da Vam odgovori i obrazloži šta je sa Vašim predmetom i zašto se u postupku toliko odugovlači.