Poštovani, Želeo bih da znam kome treba da se obratim i koju tužbu treba da podnesem protiv fizičkih lica koje se kreću preko mog poseda, (koriste kao lokalni put moj deo parcele). Slucaj sam prijavio organu MUP-a ali rekli su mi da to nije u njihovoj nadležnosti Unapred zahvalan

Poštovani,

Ukoliko Vas neko uznemirava u mirnom uživanju Vašeg prava svojine Vi možete podneti tužbu nadležnom sudu kojom ćete zahtevati da to uznemiravanje prestane a ukoliko Vam je tom prilikom naneta šteta možete tražiti i naknadu štete. Pravo na podnošenje ove tužbe ne zastareva i to je jedini način da se u ovom slučaju zaštite. Potrebno je da dokažete svoje pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti kao i činjenicu da Vas drugo lice uznemirava u vršenju Vašeg prava. Eventualno možete podneti i tužbu zbog smetanja državine ali je njeno podnošenje ograničena sa rokovima i to 30 dana od dana saznanja za smetanje i učinioca a najkasnije u roku od godinu dana od nastalog smetanja Naravno ukoliko se odlučite na podnošenje tužbe obratite se advokatu.