Poštovani, Napravili smo ugovor o doživotnom izdržavanju,čime stan koji je u vlasništvu oca po njegovoj smrti se deli 1/2 dok majka ima pravo doživotnog ploduživanja. Naime sada želimo da prodamo taj stan(svi smo se dogovorili), na koji način da raskinemo ugovor o doživotnom izdržavanju s obzirom da je isti sklopljen pred sudijom. Hvala unapred

Poštovani,

u skladu sa Zakonom o nasleđivanju RS, ugovor o doživotnom izdržavanju je strogo formalan pravni posao, te da bi proizvodio pravno dejstvo mora biti sačinjen u zakonom opredviđenoj formi. U skladu sa zakonskim odredbama i načelom formalnosti  pravnog posla, ugovorne strane su ovlašćenje da sporazumno rukovodeći se autonomijom volje raskinu ugovor o doživotnom izdržavanju. Raskid ugovora se obavlja u istoj u formi koja je predviđena za zaključenje tog ugovora.  On ne može biti punoovažno raskinut neformalnim sporazumom pošto cilj zbog koga je propisana forma za zaključenje ugovora zahteva da raskidanje bude obavlejno u istoj formi. Vi ćete kao ugovorne strane u pisanom  obliku sačiniti ugovoro o sporazumnom raskidu tog ugovora, koji će sudija na ročištu pročitati i svojim potpisom  i pečatom konstatovati da je ugovor raskinut.