Moj XX-godisnji rođak je udovac koji zivi sam u Beogradu. Placeno lice, koje ga posecuje, informisalo nas je da on postaje dementan/senilan. Rođak odbija da prihvati smestaj u starackom domu. Kakva su prava jedinog potomka koji zivi u inostranstvu da dobije pravo nosioca odluka (za zdravstvena i finansijska pitanja) umesto rođaka i kakva je procedura ? S postovanjem,

Poštovani ,
jedna od mogućnosti je starateljstvo na punoletnom osobom.
Starateljstvo podrazumeva posebnu zaštitu punoletnih osoba koje nisu u mogućnosti da se same brinu o zaštiti svojih prava i interesa. Postoji starateljstvo nad licima lišenim poslovne sposobnosti (trajno) i starateljstvo za posebne slučajeve (staratelj se odrđuje samo za konkretnu situaciju, npr. za podizanje penzije ili sl.)

Punoletno lice se stavlja pod starateljstvo samo ako je prethodno lišeno poslovne sposobnosti na osnovu rešenja nadležnog suda. Postupak lišavanja poslovne sposobnosti pokreće Centar za socijalni rad po službenoj dužnosti ili neko do srodnika, a nakon
što sud donese rešenje o lišavanju poslovne sposobnosti, Centar za socijalni rad određuje staratelja.