Poštovani, Kada je u pitanju prenos prava na poljoprivrednom zemljištu, pri kupovini zemljišta ili slično, koliko dugo traje uknjižba prava vlasništva? Čujem da ponekad traje mesecima, a ponekad veoma brzo se obavlja, o čemu to zavisi, šta je tu usko grlo?

Poštovani,
s obzriom da je u Republici Srbiji u toku postupak javnog izlaganja, odnosno prelazak sa tapijskog sistema i zemljišnjih knjiga na katastar
neporketnosti, u cilju stvaranja jedisntvenog sistema na teritoriji cele Republike,slobodno bi se moglo reći da su to osnovni razlozi zašto postupak uknjiženja prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima u određenim katastarskim opština, malo duže traje.