Poštovani, Razvedena sam sudskom odlukom.Dete je povereno na cuvanje i vaspitanje majci.Tuzeni je obavezan da placa izdrzavanje za dete u mesecnom iznosu od X000 dinara od 1.do 5. u mesecu za svaki prethodni mesec.Ocu deteta je dodeljeno pravo da odrzava licne kontakte sa detetom jednog dana nedeljno u trajanju od X sata,i vikendom u toku celog dana. Poravnanjem tuzeni se saglasio da ucestvuje u izdrzavanju deteta u iznosu od X000 dinara mesecno.No,uprkos svim ostvarenim pravima,tuzeni se retko koristi pravom da održava kontakt sa detetom,a sto se tice alimentacije,isti je nije plaćao zbog čega je i izdržavao kaznu zatvora. Zanima me da: -obzirom da je bivsi suprug napustio posao kako bi izbegao obavezu izdrzavanja, periodicno se radno angazuje,sto ne prikazuje sudu ni u kakvoj formi,pozivajuci se na nemogucnost privredjivanja cak i za svoju egzistenciju pitanju „nemogucnosti zaradjivanja“,kao i koncept tuzbe za izmenu odluke o vrsenju roditeljskog prava,obzirom da otac deteta nijednom za ovih X godina nije pokrenuo to pitanje po osnovu cesceg odrzavanja licnih kontakata sa detetom,sve dok nije trebalo da ide na izdrzavanje kazne zatvora zbog nedavanja izdrzavanja?!

Poštovana,
Iz Vašeg pitanja mogu da predpostavim da je Vama pripalo samostalno vršenje roditeljskog prava. Pored toga, ono može biti još i zajedničko ali u vezi toga mora da postoji sporazum stranaka i da sud takav ppredlog oceni da je u najboljem interesu deteta. Na žalsot, bez obzira što je presudom određen način viđanja deteta, Vi ne možete naterati bivšeg supruga da redovno održava lične kontakte sa Vašim mal. detetom ukoliko on to ne želi. Što se tiče visine alimetnacije, bez obzira što on nije u stalnom radnom odnosu, Porodični zakon RS predivđa da se izdržavenje određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja, koja se primenjuje kada dužnik izdržavanja nije u stalnom radnom odnosu i ona se određuje u fiksnom iznosu. Minimalna suma izdržavanja predstavlja sumu koju kao naknadu za hranjenike odnosno lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu.
Što se tiče načina na koji ćete tražiti povećanje visine alimentacije, put Vam je podnošenje nove tužbe nadležnom sudu za promenu visine aliemntacije. Potrebno je da navedete da je došlo do promena u potrebama mal. deteta, da su uvećale usled polaska u školu i sl. kao i da opredelite visinu, način i period plaćanja.

Vaš,

Pro Bono