Postovanje, moje ime je X i apsolvent sam pravnog fakulteta . Naime, zelela bih da pomognem svom momku, njegov otac koji je i vlasnik stana/nekretnine darodavnim ugovorom ce pokloniti nekretninu svom sinu. Ako napravim darodavni ugovor,sledeci korak je da odem u sud sa potpisnicima i ugovor overim, kada sam i to uradila sta dalje? Hvala unapred

Poštovana koleginice,
Ukoliko je ugovor o poklonu overen od strane suda, potrebno je da se sa tim ugovorom javite poreskoj upravi radi regulsianja poreza. S obzirom da se radi o prvom naslednom redu, ne plaća se porez na poklon, ali vam je radi uknjiže prava svojine na stanu na ime vašeg dečka potreban pečat nadležne Poreske uprave kojim se konstatuje da ne postoji obaveza plaćanja poreza. Nakon toga, možete podneti zahtev za upis prava svojine nadležnom katastru nepokretnosti.

Vaš, Pro Bono