Poštovani Zaposlena sam od februara meseca 2009 godine. Biću odjavljena kao tehnološki višak od novembra meseca ove godine. Interesuje me koja su moja prava? Da li je vlasnik/privatnik u zakonskoj obavezi da mi isplati otpremninu i po kojim osnovama i u kojoj visini? Koliko imam pravo vremenski da dobijam nadoknadu od strane biroa? Da li se otpremnina isplaćuje pre nego potpišem raskid ugovora po osnovu tehnoloskog viška? Hvala unapred

Poštovana,

U skladu sa članom 158. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. tačka 9) Zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu.

Otpremnina iz stava 1. ovog člana ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.

Prema tome, otpremnina ne može biti niža od zbira trećine (1/3) zarade zaposlenog za prvih 10 godina rada ostvarenih u radnom odnosu i četvrtine (1/4) zarade zaposlenog za preko 10 godina rada ostvarenih u radnom odnosu.

Pravo na otpremninu zaposleni ostvaruje za vreme provedeno u radnom odnosu, pri čemu se uzima u obzir ukupno vreme provedeno u radnom odnosu, bez obzira kod kog poslodavca je zaposleni bio u radnom odnosu.

Po osnovu staža osiguranja koji se ne smatra radnim odnosom (samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost, privremeni i povremeni poslovi i dr.) zaposleni nema pravo na otpremninu.