Postovani, prosle godine sam upisala prekvalifikaciju za medicinsku sestru. U toku predavanja imala sam predmet latinski jezik. Gde sam isla na privatne casove, koji su odrzani u skolskoj biblioteci. Koji su bili naplaceni X din za sat ipo vremena. Sada me direktor skole zamolio da dam izjavu o tome, jer smatra da je to protivzakonita procedura. Zanimame da li profesorka koja mi je drzala casove moze da me tuzi za klevetu, jer sem moje izjave ja nemam nikakve dokaze o tome?

Poštovana,

pitanje koje ste postavili je dosta nejasno i sa podacima koji ne mogu poslužiti da bi se dao precizan odgovor. Pretpostavljam da pitate da li možete biti krivično odgovorni za klevetu? Po mom mišljenju, ne bi trebalo, ali niste trebali da dajte izjavu direktoru škole, već ako je on sumnjao na neke neregularnosti  trebao je tu profesorku da prijavi nadležnim inspekcijskim organima, pa da ti isti nadležni organi uzimaju izjave od svedoka, pa i Vas između ostalog, a ne da direktor škole uzima izjave  i izigrava policajca. Naravno, ako nemate nikakvih drugih dokaza da ste platili časove stranog jezika (ovde mislim na priznanicu o plaćenim časovima) već samo iznosite gole tvrdnje o tome da Vam je nešto naplaćeno, postoji mogućnost da Vas profesorka tuži zbog klevete (kako bi se na neki način odbranila), jer ona može tvrditi da nije naplatila ništa, a Vi možete da tvrdite da jeste i tako u krug.

Naravno ta profesorka ne bi bila odgovorna što Vam je uz naknadu držala časove stranog jezika, jer se taj pravni odnos može podvesti pod neki već postojeći pravni posao i da to prođe glatko, ali bi mogla da bude odgovorna zbog toga što je neovlašećeno držala časove u objektu škole bez dozvole diretkora škole. Ja ću u ovom odgovoru poći od pretpostavke da profesorka koja Vam je držala časove stranog jezika uz naknadu to radi râdi sticanja dobiti i u skladu sa određenom delatnošću. Pa tako, u pogledu prostora, Pravilnikom o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor („Sl. glasnik RS“, br. 9/96), i to čl 2. st 2. tač 45. ovog pravilnika predviđeno je da se za delatnost: „podučavanje stranih jezika i davanje časova iz pojedinih predmeta“ može obavljati i bez posebnog prostora, odnosno da se mogu obavljati kod naručioca posla, od mesta do mesta i slično. Pa tako to što je održala čas u biblioteci škole ne predstavlja nikakav problem.

Nisu propisani nikakvi posebni uslovi ni u pogledu broja polaznika, tako da se može podučavati i jedan polaznik.

Nisu propisani nikakvi posebni uslovi u pogledu radnog odnosa, tako da angažovana lica ne moraju biti u radnom odnosu, već mogu biti angažovana po različitim vrstama ugovora za ovaj posao, ili časove može držati i sama osoba koja obavlja delatnost podučavanja stranog jezika.

Vaš Pro Bono