Potreban mi je savet šta da učinim po pitanju zloupotrebe mojih ličnih podataka od strane osobe koja zlonamerno na internetu, odnosno na sajtovima za upoznavanje registruje profile pod mojim imenom i prezimenom, sa mojim podacima, koristeći moje i tuđe fotografije. Da li postoji mogućnost da se u Srbiji to procesuira i sankcioniše? Srdačan pozdrav i hvala

Poštovana,

Protiv lica koje zloupotrebljava vaše lične podatke možete podneti krivičnu prijavu nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu za izvršeno krivično delo “neovlašćenog pristupa zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka” iz čl. 302. Krivičnog zakonika Srbije.

Čl. 302.

(1) Ko se, kršeći mere zaštite, neovlašćeno uključi u računar ili računarsku mrežu, ili neovlašćeno pristupi elektronskoj obradi podataka,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

(2) Ko snimi ili upotrebi podatak dobijen na način predviđen u stavu 1. ovog člana,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do zastoja ili ozbiljnog poremećaja funkcionisanja elektronske obrade i prenosa podataka ili mreže ili su nastupile druge teške posledice,
učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Znači, radi se o takvom krivičnom delu koje osim osnovnog oblika (stav 1.) ima i dva teža oblika (stav 2 i 3).

U vašem slučaju radi se o izvršenju težeg oblika iz stava 2. odnosno o neovlašćenom uključivanju u računar ili računarsku mrežu, ili neovlašćeno pristupanje bilo kom drugom načinu elektronske obrade podataka i snimanju i upotrebi određenih podataka sa računara kojem je neovlašćeno pristupljeno (izvršilac je snimio slike i ostale podatke i kasnije zloupotrebio na drugim sajtovima).

Neophodno je da je do uključivanja, odnosno pristupanja došlo tako što je prekršena neka mera zaštite. To je po pravilu softverska mera (pasword), odnosno tajni kod koji je unet u računar, odnosno računarski program tako da se bez njegovog znanja ne može uključiti u računar, odnosno ući u određeni program ili se ne može uopšte pristupiti elektronskoj obradi podataka. Kada je lice pristupilo vašem računaru i došlo do izvesnih podataka koje je kasnije zloupotrebilo na drugim sajtovima izvršilo je ovo krivično delo i to njegov kvalifikovani oblik (stav. 2).

Izvršioca ovog krivičnog dela (ako Vam je poznat) možete prijaviti Osnovnom Javnom tužilaštvu u Beogradu i to Odeljenju za visokotehnološki kriminal.

Ovo su neki od korisnih saveta koje su postavljene na sajtu MUP-a kojih se trebaju pridržavati svi korisnici Interneta:

1. Pre nego što bilo kome prosledite informacije o sebi saznajte kako će se koristiti i da li će i kome od strane primaoca dalje biti prosleđivane.

2. Ukoliko vršite plaćanje preko Interneta redovno vršite kontrolu stanja na vašem računu, vodite računa o tome na koju Internet stranicu se logujete, na njen izgled i sigurnosne protokole koji se na tim stranicama koriste.

3. Vodite računa o Vašoj elektronskoj pošti koju ste prosledili, kao i o onoj koju primate. Nemojte odgovarati na poruke sa oznakom SPAM ukoliko niste sigurni da poznajete pošiljaoca, pošto se uglavnom zapravo radi o rizičnim porukama namenjenim da se vaš računar kompromituje ili da se metodama socijanog inžinjeringa dođe do Vaših ličnih i drugih podataka od značaja za izvršioce krivičnih dela.

4. Čuvajte podatke sa Vaših platnih kartica, podatke o Vašim bankovnim i drugim računima i izbegavajte korišćenje ličnih podataka na Internetu kao što su, npr. datum rođenja, broj telefona i sl.

5. Nemojte davati informacije o sebi putem telefona, preko elektronskih poruka ili na Internet servisima ukoliko niste sigurni, ili ne znate sa kim komunicirate.

6. Čuvajte informacije u elektronskom obliku na sigurnom mestu, i ukoliko postoji mogućnost, na uređajima bez Internet konekcije ili na prenosivim nosačima memorije (USB, prenosivi hard disk i dr.).

7. Lozinke za elektronske naloge za poštu i dr., nikada nemojte da čuvate automatski u poljima za unos.

8. Kada vršite download sa Interneta vodite računa o tome koje podatke ostavljate prilikom registracije, pošto se ti podaci od strane izvršilaca krivičnog dela vrlo često na ovaj način prikupljaju radi njihove dalje zloupotrebe (vrlo čest slučaj je da se podaci prikupljaju na Internet sajtovima sa pornografskom sadržinom koji su pod kontrolom izvršilaca krivičnih dela, sa Internet sajtovima preko kojih se mogu preuzeti različiti zbavni multimedijalni sadržaji kao što su računarske igrice i dr).

9. Kada god je moguće izbegavajte postavljanje Vaših fotografija na Internetu koje mogu biti javno dostupne drugim korisnicima, bez mogućnosti kontrole.

Saša Milosavljević, pravnik