Dobio sam presudu i osudjen sam zajedno sa rodjenim bratom, kao saucesnik, ja na uslovnu kaznu, a on na kaznu zatvora od X meseci, osudjeni smo za lake telesne povrede, mislim da je clan 2, ucinjeno sa opasnim orudjem koje moze tesko da povredi. Dogadjaj se dogodio u aprilu 2007. god, a ja sam dobio presudu pre par dana. Da li moze te da mi kazete da li je to apsolutno zastarelo?

Poštovani,

u konkretnom slučaju je izvršeno krivično delo Laka telesna povreda iz čl. 122. st. 2 Krivičnog zakonika što znači da se radi o kvalifikovanom obliku ovog krivičnog dela, za koje je zaprećena kazna zatvora do tri godine ili sudska opomena kao mera upozorenja za učinioca koji je izvršio ovo krivično delo izazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog.

U konkretnom slučaju bi se moglo govoriti samo o zastarelosti izvršenja krivične sankcije s obzirom da ste i brat i Vi osuđeni za izvršeno krivično delo.

Što se tiče zastarelosti krivičnog gonjena koja Vas verovatno zanima, ona nije nastupila, jer iako je za propisano krivično delo u Krivičnom zakoniku u čl. 103 st. 1 tač. 6  propisana relativna zastarelost koja nastupa nakon isteka tri godine od izvršenja krivičnog dela, a koje je izvršeno aprila 2007.godine, sam protok ove zastarelosti je shodno čl. 104 st. 3 KZ prekidan svaki put kada je nadležni Sud preduzimao procesne radnje radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela. Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče, a apsolutna zastarelost gonjena nastupa tek nakon što istekne dvostruko vremene koje se po zakonu traži za zastarelost krivičnog gonjenja, odnosno u konkretnom slučaju apsolutna zastarelost bi bila šest godina od momenta izvršenja krivičnog dela odnosno nastupila bi u aprilu 2013. godine.

Kako ste (pravnosnažno ili još uvek nepravnosnažno) osuđeni za izvršeno krivično delo moglo bi se govoriti samo o zastarelosti izvršenja krivične sankcije, ali pošto ova vrsta zastarelosti počinje da teče od dana pravnosnažnosti presude koju ste inače dobili od skoro, nije ni ona nastupila.

Saša Milosavljević, pravnik