Moja majka je dala sglasnost za nadzidjivanje mom bratu na osnovu vlasnistva stana za koji je samnom potpisala ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Da li je to po zakonu i dali je ta saglasnost validna?

Poštovana,

Prenos prava svojine na pokretnim i nepokretnim stvatima koji su obuhvaćeni ugovorom o doživotnom izdržavanju, odložen je do smrti primaoca izdržavanja (Vaše majke). S toga je primalac izdržavanja isključivi vlasnik svoje imovine koja je predmet doživotnog izdržavanja i sve do smrti može slobodno raspolagati svojom imovinom, može je otuđiti odnosno prodati, pokloniti, opteretiti i može dati saglasnot za nadziđivanje.

Radi zašitite svojih prava možete tražiti da se u nadležne javne knjige (katastar nepokretnosti ili zemljišnje knjige) izvrši upis zabeležbe postojanja ugvora o doživotnom izdržavanju, gde će se tada kao opterećenje upisati postojanje ovog ugovora i da je prenos prava svojine na davaoca izdržavanja odložen posle smrti primaoca izdržavanja, (ukoliko bi došli u situaciju da Vaša majka hoće da proda ili pokloni ili na drugi način raspolaže nepokretnošću tada bi treće lice bilo upoznato sa postojanjem ugovora o doživotnom izdržavanju). Postupak upisa je veoma jednostavan, u nadležnom katastru ili zemljišnjim knjigama (u zavisnosti gde se nalazi nepokretnost) podnesite zahtev za upis zabeležbe postojanja ugovora, uz koji ćete priložiti jedan original ugovora ili overenu fotokopiju i dokaz o plaćenoj taksi za upis koju će Vam odrediti nadležni organ.

Vaš,

Pro Bono