Ima nas tri sestre. Majka sa jednom sestrom živi u stanu našeg pok. oca sa kojim je majka bila u braku.Nakon smrti oca izjasnile smo se da prihvatamo nasledstvo i da ga za života ustupamo majci na korišćenje.Majka je u devedesetoj godini života i prepisala je stan na najmlađu sestru koja živi sa njom.Interesuje nas, sobzirom da nismo u potpunosti upoznate sa izjavom, šta je i koliki deo je smela da prepiše na najmlađu sestru.Posle majčine smrti šta nama dvema pripada, koliki deo je naš? Ostajemo nas tri i koliko kojoj pripada od nepokretnosti, odnosno stana ?

Poštovana,

iz Vašeg pitanja malo je nejasno da li Vaša majka ima samo pravo doživonog plodouživanja ili je Vaša majka nosilac prava svojine na stanu. Ukoliko je vaša majka samo nosilac prava doživonog plodouživanja na stanu , onda ona nema pravo raspolaganja i otuđenja. Ukoliko ste se u toku ostavinskog postupka Vi i Vaše sestre prihvatile svog naslednog dela i isto ustupile Vašoj majci,nakon pravosnažnostti rešenja o nasleđvianju Vaša majka je posala nosialc prava svojine na stanu , te ona svojom imovinom za života može raspolagati onako kako ona želi. Može da ga proda, pokloni,optereti.Vaša majka može da pokloni stan, deo stana, Vašoj najmlađoj sestri ali to ne može uraditi nikakvom jednosranom izjavom volje za života, već to mora da bude određeni pravni posao kao što je na primer ugovor o poklonu.