Poštovani, pokrenuli smo ostavinski postupak nakon smrti moga oca. Jedini naslednici smo moja majka i ja. Molio bih za savet na koji način da se izjasnimo kod sudije kako nebi morali platiti porez na imovinu koja je ostala nakon oca, obzirom da majka ima malu penziju, a ja sam nezaposleno lice. Unapred se zahvaljujem.

Poštovani,

Prilikom nasleđivanja imovine plaća se porez na nasleđe i poklon regulisan Zakonom o porezima na imovinu (čl. 14. ZPI). Međutim, ovaj Zakon predviđa i poreska oslobođenja kada imovinu nasleđuju (ili na poklon dobijaju) srodnici određenog stepena srodstva. Tako ste Vaša majka i Vi kao naslednici prvog naslednog reda u potpunosti oslobođeni plaćanja poreza na poklon (čl. 21. st. 1. tačka 1. ZPI). Dakle, sve što je potrebno učiniti u ostavinskom postupku je da izjavite da prihvatate nasledstvo.

Vaš Mladi Pro Bono